O MNIE
PIOTR DĘBICKI
Dobry Reumatolog Gorzów Wlkp.

Jestem specjalistą reumatologiem, egzamin specjalizacyjny zdałem w 2011 roku. Wcześniej specjalizowałem się w zakresie chorób wewnętrznych (w 2004 roku).

Pracuję w zawodzie od 1996 roku, kiedy ukończyłem Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Swoją drogę zawodową rozpocząłem w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, stąd pacjentami ze schorzeniami narządu ruchu zajmowałem się od początku swojej pracy – zarówno w Oddziale, jak i w Wojewódzkiej Poradni Reumatologicznej i Leczenia Osteoporozy.

W latach 2005-2008 doskonaliłem swoje umiejętności zawodowe pracując w Wielkiej Brytanii. Po powrocie zostałem dyrektorem do spraw lecznictwa gorzowskiego szpitala, a także w latach 2013-2015 jego prezesem.

Po przekształceniu lecznicy w spółkę i ustabilizowaniu jej sytuacji organizacyjnej i finansowej postanowiłem zająć się w pełni swoją specjalnością i jednocześnie pasją, czyli reumatologią.

Od 2016 do 2020 roku kierowałem Oddziałem Reumatologii i Chorób Płuc oraz Wojewódzką Poradnią Reumatologiczną w Gorzowie Wlkp.
Od października 2020r. w ramach dalszego doskonalenia zawodowego pracuję w Klinice Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych ORSK Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
SPOSÓB DZIAŁANIA
1

Dla wygody moich pacjentów rejestracją wizyt zajmuje się Rejestracja MEDIRAJ Sp. z o.o., dostępna osobiście, telefonicznie i mailowo. Dalszy kontakt ustalany jest indywidualnie z pacjentem i obejmuje wszelkie formy komunikacji, które umożliwią jak najbardziej skuteczne postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia – priorytetem jest efektywność i wygoda pacjenta.

2

Działania diagnostyczne nastawione są na ustalenie przyczyny dolegliwości zgłaszanych przez chorego. Przy planowaniu badań staram się uwzględnić dostępność metod w naszym regionie, ich cenę oraz możliwości pacjenta. Efektem ma być pewne postawienie diagnozy, aby jak najszybciej rozpocząć leczenie, zarówno w warunkach poradni jak i szpitala, o ile zajdzie taka konieczność.

3

Celem działań terapeutycznych ma być ustąpienie dolegliwości u pacjenta i osiągnięcie przez niego zadowolenia, możliwość powrotu do pracy i normalnego funkcjonowania w życiu. Ze względu na bogate doświadczenie w zakresie chorób wewnętrznych dokonuję również optymalizacji leczenia pozareumatologicznych chorób pacjenta. Chodzi o pełne, holistyczne podejście do problemów chorego i znalezienie jak najbardziej dopasowanego sposobu leczenia, unikania działań niepożądanych i jak najwyższą jakość
życia. Leczenia pacjenta, a nie choroby!

CZĘSTOŚĆ CHORÓB

Choroby z zakresu reumatologii występują coraz częściej. Niektóre z nich mają łagodny przebieg, inne prowadzą nawet do znacznego ograniczenia ruchu. Dotykają one zarówno osoby starsze, jak i bardzo młode. Sprawdź. jakie choroby reumatologiczne są najczęstsze.

Choroba zwyrodnienia stawów
0%
Bóle mięśniowo-stawowe
0%
Dna moczanowa
0%
Reumatoidalne zapalenie stawów
0%