Nowoczesny sprzęt

Aparaty USG:
Chison IVIS 30 oraz Hitachi Avius Premium

Aparat RTG:
MINDRAY RTG cyfrowe

Kapilaroskopy:
DINO-LITE MEDL4N-PRO

Diagnostyka laboratoryjna w Laboratoriach WSzW Sp. z o.o. oraz Diagnostyka Sp. z o.o.

Skomentuj